Списък с документи


2012-07-ОСГТК-Тълкувателно решение ва ВКС Решение на СГС от 06.10.2010 год. Решение на СГС от 2012 год. Определение на СГС от 2012 год. Решение на СГС от 15.11.2011 год. Решение на СГС от 15.11.2011 год. Решение на СГС от 16.11.2012 год. Определение на СГС от 26.06.2013 г. Решение на СГС, I въззивен състав Решение на СГС, II-Б въззивен състав Решение на СГС, I ГО Решение № 598/27.01.2014 г. на СГС, I-12 състав Решение № 2159/28.03.2014 г. на СГС, ГК, I отд. Определение № 5027/05.03.2014 г. на СГС, ТО, VI-19 с-в Решение на СГС, ГО, ч.гр.д.1289/2013 г. Решение на СГС от 19.08.2014 г. Решение на СГС от 01.08.2014 год. Решение № 18345/17.09.2014 г. на СГС, I ГК Решение на СГС от 29.09.2014 г. Определение на СГС от 07.08.2014 г. Определение на СГС от 16.07.2014 г. Решение на СГС, I ГО от 16.10.2014 г. Определение на СГС, ГО от 29.08.2014 г. Решение на СГС, ТО, VI-8 състав Решение на СГС, I ГО, ч.гр.д.13265/14 г. Решение на СГС от 13.03.2015 г. Решение на СГС от 07.07.2015 г., IV с-в Решение на СГС, VI-3 състав от 16.03.2015 г. Решение на СГС, VI-20 състав Решение на СГС от 08.12.2015 год. Решение на СГС от 16.05.2016 год. Решение на СГС от 25.07.2016 год., ч.гр.д.7091/16г. Решение на СГС от 14.06.2016 год., ч.гр.д.6952/16г. Решение на СГС, ГО, II-В въззивен състав, гр.д. 12555/2016 г. Определение на СГС, ГО по гр.д.15043/2016г. Определение на СГС, ГК по ч.гр.д.9372/2016г. Определение на САС, 2 с-в по гр.д.5919/2016г. Решение на СГС, ГО, ч.гр.д. 13 518/2016 г. Определение на СГС и на САС Решение на СГС, ГО, II-Б въззивен състав, гр.д. 5455/2017 г. Решение на СГС, ГО, II-А въззивен състав, гр.д. 13604/2016 г. Решение на СГС, I-20 състав по гр.д. 12525/2017 г. Определение от 10.08.2017 г. на СГС, IV-Г състав Решение 8054/29.11.2017 г. на СГС, гр.дело 13994/2017 г. Решение 3186/21.05.2018 г. на СГС, ТК, VI-12 icijdl Решение на СГС от 12.06.2018 г., ч.гр.д. 7099/2018 г. Определение от 18.05.2018 г. на СГС, ТО Решение на СГС, ГО по ч.гр.дело 2118/2018 г. Решение на СГС, IV-B въззивен състав по ч.гр.дело 7963/2018 г. Решение на СГС № 2234 от 15.04.2020 Решение на СГС № 2797 от 28.04.2020 г.

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01