Въпроси и отговори

Тук можете да зададете своите въпроси към нас. След като получим и обработим информацията ще публикуваме отговора в нашия сайт. Консултацията в нашия сайт е безплатна услуга, но не можем да гарантираме, че ще дадем отговор на всеки зададен въпрос. Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените телефони. Благодарим ви за доверието.

Задаване на въпрос онлайн »

 
Запор на сума, преведена по сметка на длъжник от трето лице
Здравейте, считам, че няма пречка сумата да бъде запорирана, тъй като същата не е социално плащане или трудово възнаграждение, които биха били несеквестируеми ....
 
Наследник на починал длъжник
Здравейте, в общината не могат да ви кажат какви задължения е имал Вашия наследодател. По принцип след като длъжник по изпълнително дело почине, по искане на в....
 
Действия по изп.дело след изплащане на задълженията
Здравейте, няма нужда се се иска изрично вдигане на наложените по изпълнителното дело обезпечителни мерки. Обикновено това се извършва до 2-3 дни от превода на....
 
Връчване от кметове на книжа на ЧСИ
Здравейте, отговорът на Вашия въпрос се крие в чл. 42, ал. 1 ГПК. Съгласно посоченият текст, "връчването на съобщения се извършва от служител на съда /рес....
 
Кога се счита погасено задължението на поръчителя
Здравейте, запорът Ви ще бъде вдигнат само в случай, че с продажбата на имота се погасят изцяло всички задължения по изпълнителното дело. Ако и след продажбат....
 
Подлежи ли на запор банкова сметка, по която постъпва издръжка
Здравейте, съгласно чл. 446, ал. 4 ГПК върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. В този смисъл отговорът на въпроса Ви е - не е редно д....
 
Подлежи ли на запор минимална работна заплата
Здравейте, съгласно посочения от Вас текст на ГПК, възнаграждение в размер на минимална работна заплата не може да се запорира. На запор подлежи възнаграждение....
 
Длъжник с 90% неработоспособност
Здравейте, сама по себе си нетрудоспособността не е основание да се освободите от отговорност за заплащане на паричното си задължение. Добре е да предложите на....
 
Длъжник в майчинство
Здравейте, ако длъжникът работи, работодателят му се уведомява за изпълнителното дело и се налага запор на трудово възнаграждение, но фирмата реално не може да....
 
Такси по ТТРЗЧСИ
Здравейте, трудно е да се вземе отношение по питането Ви, без да се видят документи. Действително таксата по т. 4 от ТТРЗЧСИ е 10,00 лева, но е възможно да ста....
 
Опис на движими вещи на адрес, на който длъжникът не живее
Здравейте, описаният от Вас случай се среща изключително често на практика. Не казахте чия е собствеността на апартамента, а това донякъде има значение. При вс....
 
Зачита ли се наддавателно предложение, по което не е постъпил задатъка до последния ден на проданта
Здравейте, наддавателното предложение няма да отпадне, ако задатъкът не е постъпил по сметката на СИ до последния ден до проданта. Съгласно разпоредбата на чл. ....
 
Премахва ли се запорът на поръчителя, ако основният длъжник започне работа?
Здравейте, не отпада запорът на заплатата на съдлъжник, независимо че основният длъжник е започнал работа. Няма такава разпоредба в закона да се изпълнява посл....
 
При два насрещни изпълнителни листа как се процедира
Здравейте, не би трябвало да Ви бавят нарочно, защото ЧСИ не би имал интерес от подобно нещо. Най-добре посетете кантората с адвокат и се осведомете дали има н....
 
Спиране на изпълнението и последици от него
Здравейте, постъпило е по изп.дело Определение от 12.06.2014 г. на СРС, III ГО, с което се спира изпълнението на заповедта за незабавно изпълнение, поради пода....
 
Разпределя си се невнесен задатък при публична продан на недвижим имот
Здравейте, не, не се включва. Възможностите са две: 1. Ако става дума за изнесен на публична продан делбен недвижим имот и участва съсобственик без задатък, к....
 
Има ли защита основният длъжник срещу платилия гарант, който се е конституирал по изпълнително дело
Здравейте, действително платилият дълга поръчител може да се конституира по делото срещу основния длъжник, какъвто сте Вие. Не можете да се противопоставите по ....
 
Има ли пречка за продажба от ЧСИ на ипотекиран имот в кооперация с А14
Здравейте, въпросът Ви е много частен на него едва ли може да се даде еднозначен отговор, без да се погледнат относимите документи. Доколкото разбирам, само ча....
 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01