Кои сме ниеИрина Митова - Кирезиева

Ирина Митова - Кирезиева
ЧСИ №839


Националност: Република България
Образование: 1993 г. - Национална гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ";
1998 г. - Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет "Св.Климент Охридски";
Професионален опит: 1999 - 2000 г. - Стажант-юрист СГС; сътрудник на синдика в ТБ „Балканбанк“ АД /несъст./;
2000 - 2001 г. - Юрисконсулт, „Агенция Дага Полис“ ООД;
2001 - 2006 г. - Адвокат, Софийска адвокатска колегия;
2006 - 2023 г. - Частен съдебен изпълнител рег. № 839, Камара на частните съдебни изпълнители;
Професионално членство: Камара на частните съдебни изпълнители
Езици: Английски

Нейко Каракашев

Нейко Каракашев
Помощник ЧСИ


Националност: Република България
Образование: 1998 г. - Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет
Професионален опит: 1999 - 2000 г. - Стажант-юрист СГС;
2001 - 2006 г. - юрисконсулт „Алианц Банк България”;
2006 - 2011 г. - частен съдебен изпълнител;
2011 - 2023 г. - помощник-частен съдебен изпълнител;
Езици: Английски

Мирослава Георгиева

Мирослава Георгиева
Помощник ЧСИ


Националност: Република България
Образование: 2008 г. - Докторант по специалност Граждански процес към катедра „Гражданско - правни науки“ при Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
2001 - 2007 г. Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет;
Професионален опит: 2012 г. - 2023 г. Помощник частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ирина Митова - Кирезиева, рег. № 839, район на действие Софийски градски съд;
2010 - 2012 г. Юрисконсулт в „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД;
2007 - 2010 г. - Управител на търговско дружество;
Езици: Английски, испански

Яна Чиликова

Яна Чиликова
Юрисконсулт


Националност: Република България
Образование: 1998 г. - Средно образование СОУ „Отец Паисий” - гр. Враца;
2003 г. - Магистър по право, Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
Професионален опит: 2004 - 2010 г. - Адвокат, Софийска адвокатска колегия;
2010 - 2023 г. - Юрисконсулт при ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева;
Езици: Английски

Иво Панчев

Иво Панчев
Юрисконсулт


Националност: Република България
Образование: 2012 г. - Магистър по право, СУ, "Св. Климент Охридски", гр.София
Професионален опит: 2013 - 2014 г. - експерт-юрист Дивела ЕООД
2014 г. - Юрисконсулт, ЧСИ Ирина Кирезиева
Езици: Английски, Румънски, Сръбски

Зорница Славчева

Зорница Славчева
Технически Сътрудник


Националност: Република България
Образование: 2012 г. - Магистър „Бизнес Администрация“ - НБУ София.
Професионален опит: Октомври 2006 г. - юли 2009 г. - Специалист банкови операции и Търговски сътрудник в УниКредитБулбанк АД - гр. София
Юли 2009 г.– март 2014 г. Кредитен инспектор и Специалист операции в Общинска банка АД
Март 2014 г. - Технически Сътрудник, ЧСИ Ирина Кирезиева
Езици: Английски

Христина Павлова

Христина Павлова
Деловодител


Националност: Република България
Образование: Средно-специално, икономист
Професионален опит: 2009 - 2023 г. - деловодител ЧСИ Ирина Митова - Кирезиева;
1986 - 2009 г. - Завеждащ личен състав МБАЛ ”Александровска”;
1980 - Административен сътрудник;
Езици: Английски, руски

Христина Маринова

Христина Маринова
Деловодител


Националност: Република България
Професионален опит: 2011- 2023 г. - деловодител в кантората на ЧСИ Ирина Митова- Кирезиева;
2009- продавач- консултант, канцеларски материали, ксерокс, принтер, сканиране „Радима БГ” ЕООД;
2003- диспечер „Светлина” ООД;
1997- експедитор ГП „Рубин” АД;
Компютърни умения и компетенции: Завършен курс и отлична работа с инструментите на Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote);
Езици: Немски, руски

Петя Янкова

Петя Янкова
Деловодител


Националност: Република България
Професионален опит: 2014-2023 г. - деловодител в кантората на ЧСИ Ирина Митова- Кирезиева;
2005-2013 г. - касиер гише – СЦПС - Зала 2
1998-2005 г. - офис администратор – „ЕЛМОНТ-1” ЕООД
Компютърни умения и компетенции: Завършен курс и отлична работа с инструментите на Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote);
Езици: Руски, Английски

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01