Полезни връзки

Предоставяме ви подбрани връзки връзки към други сайтове, свързани с правна информация и дейността на Частния съдебен изпълнител.

 

   
Камара на частните
съдебни изпълнители
  Министерство
на правосъдието
  Нотариална
камара
         
   
Софийски
апелативен съд
  Софийски
градски съд
  Върховен
касационен съд
         
   
Международен съюз
на съдебните изпълнители
  LEX.bg - Българският
правен портал
  Агенция
по геодезия

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01