Нормативна база


Граждански процесуален кодекс Закон за частните съдебни изпълнители Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители Наредбa № 1 от 6 февруари 2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Наредбa № 2 от 6 февруари 2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/ Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за особените залози

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:00 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01