Разпределя си се невнесен задатък при публична продан на недвижим имот


Въпрос, зададен от Галя Марева на 13.01.2014 г.

При публична продан на имот се явяват 15 човека, пет от които са съсобственици. Започва процедура по наддавателните предложения без устно наддаване. Първият участник е външен и не плаща цената. Вторият е един от съсобствениците с недължим задатък, който също не плаща цената.Третият е външен и също не плаща. Плаща четвъртият по ред. В изготвеното Разпределение за дължимите суми на съсобствениците включва ли се за разпределение и сумата на недължимия задатък на съсобственика, който не е платил цената на имота? Благодаря за усилието да ми отговорите! Галя Марева

Нашият отговор:


Здравейте, не, не се включва. Възможностите са две: 1. Ако става дума за изнесен на публична продан делбен недвижим имот и участва съсобственик без задатък, който не плаща цената, невнесеният задатък не му се приспада от вземането при разпределението, респ. с него не се увеличават дяловете на другите съделители; 2. Ако става дума за публична продан на съсобствен имот по неделбено дело, по което е участвал съсобственик без задатък, невнесеният задатък също не се събира и няма как да се разпредели по делото. И в двата случая съсобственикът е приравнен на взискателя, а по закон той отговаря за вредите и разноските по проданта, ако вследствие на неговия отказ да внесе цената проданта се обяви за нестанала, но не отговаря с невнесения задатък, респ. същият нито му се приспада от вземането, нито се събира от него. Може и да има практика на колеги в обратен смисъл, то тя според мен е изолирана и не кореспондира с закона.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01