Наследник на починал длъжник


Въпрос, зададен от Силтанка на 04.05.2018 г.

Здравейте.Имам запор на банковата сметка за някакво изпълнителнои дело на баща ми,който е поо4инал.сега търсят наследниците.обадих се в общината няма ла съм задължения.не знам какво става.Обадих се поъли4ния изпълнител каза 4е е изпратил писмои централата на дск.За колко време пристига поисмото.иза колко време се дига запора.

Нашият отговор:


Здравейте, в общината не могат да ви кажат какви задължения е имал Вашия наследодател. По принцип след като длъжник по изпълнително дело почине, по искане на взискателя се конституират като длъжници по делото неговите наследници. За тази цел съдебният изпълнител им изпраща покани за доброволно изпълнение и съответно може да налага и обезпечителни мерки върху имуществото им - запори и възбрани. Писмото за запора пристига в централата на банката или на ръка от призовкар на съдебен изпълнител, или по поща /МБМ/куриер в рамките на няколко дни. За повече информация следва да се обърнете в кантората на съдебния изпълнител, служителите на когото ще Ви обяснят процедурата по изпълнителното дело и възможностите Ви за плащането на задължението.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01