Има ли пречка за продажба от ЧСИ на ипотекиран имот в кооперация с А14


Въпрос, зададен от Борислав Георгиев на 09.07.2013 г.

Здравейте ! Интересува ме следния казус: Има ли някакви пречки за продажба чрез ЧСИ на ипотекиран имот в кооперация с А14 , която е със влязла в сила заповед за незаконен строеж от ДНКС . Строежа е възбранен и запечатан от ДНКС с предписание за премахване на незаконните части , като срещу строителя има и неприключило частно дело за друг имот в кооперацията.

Нашият отговор:


Здравейте, въпросът Ви е много частен на него едва ли може да се даде еднозначен отговор, без да се погледнат относимите документи. Доколкото разбирам, само част от строежа е незаконна, вероятно поради пристроени/надстроени части, за които няма строително разрешение. Ипотекираният имот попада ли в тези незаконни части? Ако попада и ДНСК е издала разрешение за премахване, едва ли имаме годен обект както за собственост на длъжника, така и за ипотека на банката, респ. опис и продажба на същия имот. Ако не се засяга обаче от "незаконните части", както ги наричате, вероятно ще бъде описан и изнесен на публична продан от ЧСИ. Другото дело срещу строителя не виждам в каква връзка може да е с продажбата от ЧСИ на ипотекирания имот. Не е ясно от Вашето питане и какъв е предметът на това дело.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01