Връчване от кметове на книжа на ЧСИ


Въпрос, зададен от Мариян Кънчев Денчев на 22.03.2016 г.

Имам един въпрос който е свързан със писмата които пристигат до кметовете на малките населени места от Частен Съдебен Изпълнител.Задължени ли са кметовете да връчват писмата получени от Частен Съдебен Изпълнител директно на хората,като преди това никой представител на Частния Съдебен Изпълнител или самия той не ги е потърсил , а директно се пращат писмата до кмета на населеното място да ги търси той и да им ги връчва.Ако е така на какво основание или закон е тази обосновка.Благодаря предварително.

Нашият отговор:


Здравейте, отговорът на Вашия въпрос се крие в чл. 42, ал. 1 ГПК. Съгласно посоченият текст, "връчването на съобщения се извършва от служител на съда /респ. служител на ЧСИ/, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството". Обикновено се прилага в малки отдалечени населени места, в които разноските по връчването на служител на ЧСИ ще бъдат доста завишени. Случва се понякога дори лицето да няма административен адрес в селото или вилната зона или махалата към селото, поради което връчителят не може да го открие и поради тази причина се иска съдействие на кмета, за когото се предполага, че познава лицето.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01