Кога се счита погасено задължението на поръчителя


Въпрос, зададен от Анета Крумова на 15.01.2016 г.

Удържат ми от заплатата като поръчител на имот, който днес е обявен за публична продан. Ще ми се спре ли запора, ако имота се продаде?

Нашият отговор:


Здравейте, запорът Ви ще бъде вдигнат само в случай, че с продажбата на имота се погасят изцяло всички задължения по изпълнителното дело. Ако и след продажбата на имота има неизплатен остатък от задължението, запорът ще остане и удръжките ще продължат до окончателното изплащане на задължението.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01