Длъжник с 90% неработоспособност


Въпрос, зададен от Христина Йорданова на 15.11.2015 г.

Здравейте, аз съм инвалид с над 90% трудова неработоспособност, имам задължение към кредитна институция в размер 850лв също така и вече издаден изпълнителен лист по 410ГПК. Въпросът ми е какви действията на ЧСИ, нямам доходи освен инвалидна пенсия, какво могат да ми вземат и по какъв наин мога да се защитя. Благодаря предварително.

Нашият отговор:


Здравейте, сама по себе си нетрудоспособността не е основание да се освободите от отговорност за заплащане на паричното си задължение. Добре е да предложите на съдебния изпълнител и кредиторите си приемлив начин на изплащане на задълженията си, с дълга разсрочка и съобразно Вашите възможности. Възможните способи за събиране на парично вземане по ГПК са запор на доходи, получавани по банкови сметки, възбрана на имоти, запор на МПС, опис на движими вещи, находящи се в дома на длъжника. Затова най-добре е да има споразумение между длъжника и кредитора относно начина на изплащане на сумите, дори това да е с цената на дълга разсрочка и компромис и от двете страни.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01