Такси по ТТРЗЧСИ


Въпрос, зададен от Neli Hristova на 03.09.2015 г.

Здравейте. Днес погасих в срок и когато разгледах подробно какво съм платила се изненадах. Освен всички други такси, имаше и други, които се разминават с Тарифата на таксите и разноските към ЗЧСИ. 1. Изпращане по пощата на призовка, препис от жалби, уведомления и книжа. - 30лв. по т.4 (Вместо 10лв.) 2. Изпълнение на парично вземане - 15.28лв. по т.26. А според т.26., ал.6 - Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. Ще съм ви благодарна, ако разясните.

Нашият отговор:


Здравейте, трудно е да се вземе отношение по питането Ви, без да се видят документи. Действително таксата по т. 4 от ТТРЗЧСИ е 10,00 лева, но е възможно да става дума за 3 броя съобщения по т. 4 от ТТРЗЧСИ /3 х 10,00 лева= 30,00 лева/. От друга страна, с Решение на ВАС от 02.12.2015 г. е обявена за нищожна цитираната от Вас разпоредба - ал. 6 от т. 26 от ТТРЗЧСИ, така че без значение дали длъжникът е погасил задължението си извън срока за доброволно изпълнение, или съответно в срока за доброволно изпълнение, такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ се дължи. Надявам се да съм била полезна.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01