Действия по изп.дело след изплащане на задълженията


Въпрос, зададен от Елена Демирева на 30.03.2016 г.

Здравейте! Платих изцяло задължението си по сметка на ЧСИ по негова справка за дължими суми. Каква е процедурата оттук насетне - трябва ли да искам от ЧСИ вдигане на запора по сметките ми или това се извършва служебно? Има ли някакъв срок за тези действия? Благодаря!

Нашият отговор:


Здравейте, няма нужда се се иска изрично вдигане на наложените по изпълнителното дело обезпечителни мерки. Обикновено това се извършва до 2-3 дни от превода на сумата към взискателя, което е технологичното време да се реагира, информацията да се обработи, изпрати към банката и тя самата да освободи банковата сметка. Горе-долу в този срок и делото се прекратява. Няма проблем, за да сте спокойна, да се обадите в кантората и да ги попитате как се движат нещата, и дори да ги помолите да се ускорят, ако има неоходимост.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01