Длъжник в майчинство


Въпрос, зададен от Галина на 08.09.2015 г.

Ситуацията при мен е следната. През последната година бях в социално майчинство,защото бях безработна и имах 11 месеца трудов стаж.Сега имам шанса да го продължа до втората годинка на детето ми.Като ще бъда назначена на работа за да мога да го продължа. Въпросът ми е по време на майчинство вие като ЧСИ оведомявате ли фирмата за задълженията ми и дали те ще погасяват задълженията ми като отдържат някакви пари от майчинството ми.

Нашият отговор:


Здравейте, ако длъжникът работи, работодателят му се уведомява за изпълнителното дело и се налага запор на трудово възнаграждение, но фирмата реално не може да удържа вноски по време на майчинството, понеже не изплаща трудово възнаграждение на длъжника, а длъжникът получава от НОИ обезщетение за майчинство. Когато вече майчинството изтече и длъжникът се върне на работа, с изплащането на работната заплата започват да се правят и удръжки от работодателя.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01