Зачита ли се наддавателно предложение, по което не е постъпил задатъка до последния ден на проданта


Въпрос, зададен от СПАС СТОЯНОВ на 08.05.2015 г.

ЗДРАВЕЙТЕ, ИНТЕРЕСУВА МЕ СЛЕДНИЯ НЕУТОЧНЕН КАЗУС ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ТРИДЕСЕТ ДНЕВНИЯ СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ ПРЕВЕДЕНИТЕ ОТ СМЕТКА НА УЧАСТНИКА КЪМ ТАЗИ НА ЧСИ В ТОЗИ ПОСЛЕДЕН ДЕН ПАРИ ЗА ЗАДАТЪКА НЕ СА ПОСТЪПИЛИ В СМЕТКАТА НА ЧСИ, ПОРАДИ ТЕХНОЛОГИНОТО ВРЕМЕ НЕОБХОДИМО НА БАНКИТЕ ЗА ТРАНСФЕР И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПАРИТЕ, ТОВА БИ ЛИ ОЗНАЧАВАЛО, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЩЕ ОТПАДНЕ КАТО НЕВАЛИДНО ПОРАДИ ПРЕВЕДЕНИТЕ НО ВСЕ ПАК НЕ ПОСТЪПИЛИ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА ТЕЧАЩИЯ СРОК ПАРИ ЗА НЕОБХОДИМИЯ ЗАДАТЪК. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА. С УВАЖЕНИЕ СПАС СТОЯНОВ

Нашият отговор:


Здравейте, наддавателното предложение няма да отпадне, ако задатъкът не е постъпил по сметката на СИ до последния ден до проданта. Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 2 ГПК, наддавачът подава наддавателно предложение в запечатани плик, в който се поставя и квитанцията за внесения задатък. Тя удостоверява обстоятелството, че задатъкът е внесен. ГПК никъде не посочва, че е нужно сумата по задатъка да е постъпила по сметката на СИ до последния ден на проданта, за да е валидно наддавателното предложение. Следователно дори СИ да не го е получил все още до последния ден на проданта, съответният наддавач участва в търга и бива класиран. Ако впоследствие се установи, че и на следващия ден след проданта задатъкът не е постъпил, съответният наддавач се декласира с протокол на ЧСИ и предложението му отпада.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01