Спиране на изпълнението и последици от него


Въпрос, зададен от Снежана Драгнева на 03.07.2014 г.

Уважаема г-жо Кирезиева, Казвам се Снежана Драгнева и имах наложен запор от Вашата кантора.Оспорвах го в съда и полицията и получих отговор от съда,че налагането на незабавно изпълнение се отменя.Вчера се обадих в кантората Ви и Ваш служител ми отговори,че въпреки определението на съда, запора трябва да продължава,а на същия въпрос в съда ми отговориха,че не трябва да ми се удържат парички и няма сила,която да се противопостави на това решение.Притеснявам се,защото не искам да създавам проблеми на работодателя си,затова моля да ми отговорите на въпроса трябва или не трябва да ми се удържат пари от възнаграждението. Благодаря за вниманието предварително! Хубав ден!

Нашият отговор:


Здравейте, постъпило е по изп.дело Определение от 12.06.2014 г. на СРС, III ГО, с което се спира изпълнението на заповедта за незабавно изпълнение, поради подаденото от Вас възражение. Спирането на изпълнението не води обаче до отмяна на обезпечителните мерки, а касае единствено разпределението на постъпилите средства, респ. същите не се разпределят на взискателя, а се събират по сметката на ЧСИ до произнасянето на съда с окончателен акт - или потвърдително решение по иска на взискателя, или обезсилване на заповедта за изпълнение или издадения въз основа на него изпълнителен лист. Така че на този етап удръжката на парични средства от страна на работодателя трябва да продължи.

 

Ирина Митова - Кирезиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 839
Район на действие - Софийски градски съд

Карта

ул. "Г.С.Раковски" 82
етаж 1 /над партер/
апартамент 3
1000 София
България
Тел.: 02 / 989 93 82
Факс: 02 / 983 20 03
GSM: 088 / 751 16 47
e:
e:

Работно време:
Понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа
Събота и неделя: почивни дни

 

Съдебна практика

 

Продажби по категории

 

Банкови сметки


"ОБЩИНСКА БАНКА" АД
ТИТУЛЯР: ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева
BIC/SWIFT: SOMB BGSF

IBAN ЗА ДЛЪЖНИЦИ:
BG31 SOMB 9130 1039 4258 03

IBAN ЗА ВЗИСКАТЕЛИ:
BG85 SOMB 9130 1039 4258 01